سیاست‌نامهٔ حریم خصوصی

«بلد» به حریم خصوصی کاربران خود احترام می‌گذارد و متعهد به حفاظت از اطلاعات شخصی است که شما در اختیار آن می‌گذارید. از آنجا که جمع‌آوری و پردازش اطلاعات شخصی بخش غیرقابل اجتنابی در فرایندهای مبتنی بر گوشی همراه و اینترنت است لذا به منظور آگاهی کامل از سیاست و عملکرد بلد در این زمینه، مطالعه این سند تحت عنوان «سیاست نامه حریم خصوصی» و هرگونه پیام دیگری که در خصوص جمع‌آوری و پردازش اطلاعات‌ ‌توسط‌ ‌بلد‌ ‌به‌ ‌حساب‌ ‌کاربری‌ ‌شما‌ ‌ارسال‌ ‌می‌شود،‌ ‌ضروری‌ ‌است.‌

وقتی ‌از ‌خدمات ‌بلد ‌استفاده ‌می‌کنید، ‌به ‌این ‌معناست ‌که ‌به ‌ما ‌در ‌قبال ‌اطلاعات ‌شخصی ‌خود ‌اعتماد ‌می‌کنید. ‌ما ‌ با ‌استفاده ‌از ‌اطلاعات ‌شخصی ‌که ‌کاربران ‌در ‌اختیار ‌بلد ‌می‌گذارند، ‌خدمات ‌خود ‌را ‌بهبود ‌می‌بخشیم ‌و ‌کامل‌تر ‌ می‌کنیم. ‌

«سیاست‌نامهٔ ‌حریم ‌خصوصی» ‌بخشی ‌از ‌«سند ‌شرایط ‌استفاده ‌از ‌خدمات» ‌است ‌و ‌استفاده ‌شما ‌از ‌خدمات ‌ بلد،‌ ‌به‌ ‌منزلهٔ‌ ‌موافقت‌ ‌با‌ ‌«سند‌ ‌شرایط‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌خدمات»‌ ‌و‌ ‌«سیاست‌نامهٔ‌ ‌حریم‌ ‌خصوصی»‌ ‌است. ‌

در‌ ‌این‌ ‌سند،‌ ‌منظور‌ ‌از‌ ‌«بلد»‌ ‌و‌ ‌«ما»،‌ ‌شرکت‌ ‌«نقشه‌ ‌پردازان‌ ‌ارتباطات‌ ‌نوین»‌ ‌به‌ ‌شماره‌ ‌ثبت‌ ‌۵۴۲۰۸۶‌ ‌است. ‌

این سند مشتمل بر موارد ذیل است:

۱- تغییرات این سند
۲- برنامه، سایت و خدمات اشخاص ثالث
۳- کدام اطلاعات توسط نرم افزار بلد جمع آوری می‌شوند
۴- از اطلاعات چه استفاده‌ای می‌کنیم
۵- اطلاعات در اختیار چه اشخاصی قرار می‌گیرند
۶- امنیت اطلاعات شخصی
۷- درخواست‌های شما
۸- شرایط درخواست

۱- تغییرات این سند

این ‌سند ‌مطابق ‌با ‌آخرین ‌تغییرات ‌قوانین ‌و ‌مقررات ‌موضوعهٔ ‌کشور ‌تدوین ‌شده ‌و ‌مبیّن ‌کلیهٔ ‌حقوق ‌شما ‌تحت ‌قانون ‌ تجارت‌ ‌الکترونیکی‌ ‌مصوب‌ ‌۱۳۸۲‌و‌ ‌اسناد‌ ‌بین‌المللی‌ ‌ذی‌ربط‌ ‌است. ‌

این ‌سند ‌ممکن ‌است ‌دستخوش ‌تغییرات ‌و ‌تجدیدنظر ‌شود ‌و ‌در ‌صورتی ‌که ‌اطلاع ‌رسانی ‌تغییرات ‌به ‌موجب ‌قانون ‌ الزامی ‌باشد، ‌این ‌تغییرات ‌از ‌طریق ‌حساب ‌کاربری ‌به ‌کاربران ‌اطلاع ‌داده ‌خواهد ‌شد. ‌این ‌سند، ‌آخرین ‌بار ‌در ‌ تاریخ‌ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹‌ ‌مورد‌ ‌بازبینی‌ ‌و‌ ‌به‌ ‌روزرسانی‌ ‌قرار‌ ‌گرفت. ‌

۲- برنامه، سایت و خدمات اشخاص ثالث

سایت ‌و ‌نرم‌افزار ‌بلد ‌حاوی ‌برنامه‌ها ‌لینک‌های ‌متعلق ‌به ‌اشخاص ‌ثالث ‌است ‌به ‌نحوی ‌که ‌کلیک ‌کردن ‌روی ‌آنها ‌ می‌تواند ‌منجر ‌به ‌جمع ‌آوری ‌اطلاعات ‌شخصی ‌شما ‌شود. ‌توصیهٔ ‌بلد ‌این ‌است ‌که ‌علاوه ‌بر ‌این ‌سند ‌و ‌تغییرات ‌آن، ‌ سیاست‌های ‌حریم ‌خصوصی ‌(‌Privacy ‌Policy‌) ‌برنامه‌ها ‌و ‌لینک‌های ‌متعلق ‌به ‌اشخاص ‌ثالث ‌را ‌به ‌دقت ‌مطالعه ‌ کنید. ‌بلد ‌هیچ ‌مسئولیتی ‌در ‌قبال ‌اطلاعاتی ‌که ‌با ‌اشخاص ‌ثالث ‌به ‌اشتراک ‌می‌گذارید ‌نخواهد ‌داشت. ‌این ‌امر ‌در ‌ مورد ‌مطالب ‌اشخاص ‌ثالث ‌که ‌در ‌سایت ‌یا ‌نرم‌افزار ‌بلد ‌مشاهده ‌می‌کنید ‌و ‌پیشنهادهایی ‌که ‌در ‌رابطه ‌با ‌استفاده ‌ از‌ ‌محصولات‌ ‌و‌ ‌خدمات‌ ‌خود‌ ‌دارند،‌ ‌نیز‌ ‌صادق‌ ‌است. ‌

۳‌-‌ ‌کدام‌ ‌اطلاعات‌ ‌توسط‌ ‌بلد‌ ‌جمع‌ ‌آوری‌ ‌می‌ ‌شوند ‌

اطلاعات ‌ممکن ‌است ‌توام ‌با ‌نصب ‌و/یا ‌استفاده ‌شما ‌از ‌خدمات ‌بلد ‌(اطلاعات ‌فنی ‌و ‌گزارش‌های ‌سرور ‌عمدتاً ‌به ‌ این ‌شیوه ‌جمع‌آوری ‌می‌شوند ‌و ‌در ‌سرورهای ‌ما ‌نگهداری ‌می‌شوند) ‌در ‌دسترس ‌و ‌اختیار ‌بلد ‌قرار ‌گیرد، ‌همچنین ‌ بلد ‌ممکن ‌است ‌اطلاعات ‌را ‌مستقیماً ‌از ‌شما ‌دریافت ‌کند ‌(هنگام ‌ایجاد ‌حساب ‌کاربری، ‌ثبت ‌نظر، ‌تماس ‌و ‌مکاتبه ‌ با‌ ‌پشتیبانی‌ ‌و‌ ‌یا‌ ‌تکمیل‌ ‌هر‌ ‌فرم‌ ‌یا‌ ‌ورود‌ ‌اختیاری‌ ‌اطلاعات). ‌

۳-۱- اطلاعاتی که با نصب و/یا استفاده از نرم افزار بلد جمع آوری می‌شوند

اطلاعات مربوط به استفاده از خدمات بلد و اطلاعات دستگاهی که نرم افزار بلد بر روی آن نصب شده است همزمان با نصب نرم افزار بر روی دستگاه شما (بدون ایجاد حساب کاربری) جمع آوری می‌شوند. برخی از این اطلاعات عبارتند از:

۳-۱-۱ ‌- ‌نوع ‌دستگاه، ‌اطلاعات ‌شبکه ‌مخابراتی، ‌زبان ‌و ‌نوع ‌سیستم ‌عامل ‌دستگاه ‌شما، ‌نام ‌اپراتور، ‌اطلاعاتی ‌که ‌ شما‌ ‌با‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌نرم‌افزار‌ ‌بلد‌ ‌مشاهده‌ ‌کرده‌اید، ‌
۳-۱-۲ - جست وجوهای انجام شده و نتایج انتخاب شده،
۳-۱-۳ - مدت و بازه‌های استفاده شما از خدمات بلد،
۳-۱-۴ - اطلاعات فنی و گزارش‌های سرور شامل آدرس پروتکل اینترنت (IP)، نوع شبکه و نوع و نسخه مرورگر، اطلاعات مهم دستگاه هنگام وقفه ها (Crashes) شامل وضعیت روت بودن یا نبودن دستگاه، میزان کل رم و میزان فضای پر آن هنگام وقفه، روز و ساعت رخدادها، خاموش یا روشن بودن شبکه بی سیم، خاموش یا روشن بودن شبکه دیتا، خاموش یا روشن بودن وضعیت رومینگ می باشد.
۳-۱-۵ - همچنین موقعیت مکانی و جغرافیایی دقیق شما به منظور نشان دادن موقعیت شما روی نقشه و به منظور ارائهٔ خدمات مسیریابی گام به گام، به سرور‌های نرم افزار بلد ارسال می‌شود. موقعیت مکانی شما (به صورت ناشناس) در طول زمان برای محاسبه ترافیک و دیگر مقاصد آماری مانند تصحیح معابر استفاده می‌شود. به این معنی که امکان تطبیق داده با هویت و مشخصات کاربر وجود ندارد.

۳-۲ - اطلاعاتی که با ایجاد حساب کاربری در بلد جمع آوری می‌شوند

اطلاعات که توسط نرم افزار بلد جمع آوری می‌شوند شامل موارد ذیل است:

۳-۲-۱‌ - اطلاعاتی ‌که ‌برای ‌ایجاد ‌حساب ‌کاربری ‌بلد ‌ضروری ‌است ‌شامل ‌اطلاعات ‌مربوط ‌به ‌هویت ‌نظیر ‌نام، ‌نام ‌ خانوادگی، ‌نام ‌کاربری ‌و ‌رمز ‌عبور ‌حساب ‌کاربری ‌و ‌اطلاعات ‌مربوط ‌به ‌روش‌های ‌ارتباط ‌با ‌شما ‌شامل ‌نشانی ‌ پستی،‌ ‌کد‌ ‌پستی،‌ ‌نشانی‌ ‌الکترونیکی،‌ ‌شماره‌ ‌تماس‌ ‌و‌ ‌غیره‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌در‌ ‌اختیار‌ ‌بلد‌ ‌قرار‌ ‌می‌‌دهید. ‌
۳-۲-۲ - مکان‌های انتخاب و بازدید شده توسط شما و آدرس‌های منتخب شما در نرم افزار بلد و مکاتبات شما با بلد جمع آوری و نگه داری می‌شوند.
۳-۲-۳ - نظراتی كه در نرم افزار بلد ثبت می‌کنید
۳-۲-۴ - صدا و مکاتبات شما در تماس با تیم پشتیبانی ضبط می‌گردد.

در ‌صورتی ‌که ‌شما ‌مایل ‌نیستید ‌اطلاعات ‌شما ‌در ‌اختیار ‌بلد ‌قرار ‌گیرد، ‌لطفا ‌از ‌نصب ‌نرم‌افزار ‌بلد ‌ و/یا‌ ‌ایجاد‌ ‌حساب‌ ‌کاربری‌ ‌و‌ ‌ثبت‌ ‌اطلاعات‌ ‌شخصی‌ ‌در‌ ‌سایت‌ ‌و‌ ‌نرم‌افزار‌ ‌بلد‌ ‌خودداری‌ ‌نمایید. ‌

۴- بلد از اطلاعات چه استفاده‌ای می‌کند

موارد عمده استفاده از اطلاعات شامل موارد ذیل است:

۴-۱‌- ‌استفاده ‌از ‌اطلاعات ‌به ‌منظور ‌اجرای ‌قرارداد ‌فعلی ‌یا ‌آتی ‌بین ‌بلد ‌و ‌کاربر ‌یا ‌در ‌مواردی ‌که ‌برای ‌استیفای ‌ حقوق ‌قانونی ‌بلد ‌ضروری ‌باشد. ‌به ‌عبارت ‌دیگر، ‌از ‌آنجا ‌که ‌بلد ‌برای ‌ارائه ‌بهترین ‌خدمات ‌با ‌بیشترین ‌امنیت ‌برای ‌ کاربر ‌و ‌همچنین ‌‌بهبود ‌خدمات ‌‌نیاز ‌به ‌استفاده ‌از ‌برخی ‌اطلاعات ‌دارد، ‌بنابراین ‌بلد ‌با ‌استفاده ‌از ‌اطلاعات ‌ کاربران‌ ‌ممکن‌ ‌است‌ ‌اقدامات‌ ‌ذیل‌ ‌را‌ ‌انجام‌ ‌دهد: ‌

۴-۱-۱ - ارزیابی عملکرد سایت و نرم افزار بلد و رفع اشکالات آنها در نسخه‌های آتی،
۴-۱-۲ - افزایش امنیت و صحّت عملکرد سایت و نرم افزار بلد،
۴-۱-۳ - بهبود تجربۀ کاربری از طریق انطباق نرم افزار بلد با نیازها و شرایط کاربر و سیستم عامل‌های مورد استفاده در دستگاه‌های متنوع کاربران،
۴-۱-۱ - تحلیل رفتار کاربران در استفاده از سایت و نرم افزار از جمله در مواجهه با نتایج جستجو و در نتیجه بهبود نتایج جست وجو با توجه به کلیدواژه‌های جستجو شده در میان کاربران،
۴-۱-۵ - نمایش تاریخچه جستجوهای مشابه به کاربر در هنگام جستجو،
۴-۱-۶ - اطلاع رسانی رخدادهای مهم مانند به روزرسانی خدمات، تغییرات مهم در شرایط استفاده یا سیاست نامه حریم خصوصی کاربران
۴-۱-۷ - پیشنهاد خدمات بر اساس موقعیت مکانی تقریبی کاربر، جست و جوهای کاربر و اولویت هایی که به بلد اعلام کرده است،
۴-۱-۸ - آموزش تیم پشتیبانی برای پاسخگویی به کاربران و نظارت بر عملکرد آن ها،
۴-۱-۹ - استفاده از اطلاعات برای طرح دعوا توسط بلد، دفاع و پاسخگویی در برابر دعاوی مطروحه علیه بلد و هرگونه اقدام قضایی یا اداری مرتبط به منظور دفاع از حقوق و اموال بلد یا کاربران،
۴-۱-۱۰ - انجام مکاتبات و تماس با کاربران توسط تیم پشتیبانی،
۴-۱-۱۱ - توسعه و ارائهٔ خدمات بهتر و بیشتر توسط بلد یا مجموعه شرکت‌های همکار و وابسته به بلد،
۴-۱-۱۲ - استفاده از اطلاعات در مواردی که به موجب قانون، بلد مکلف و متعهد به جمع آوری، نگهداری و ارائهٔ اطلاعات است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را مطالعه کنید.

۴-۲ ‌بلد ‌اطلاعات ‌کاربران ‌را ‌برای ‌ارائه‌ی ‌گزارش‌های ‌آماری ‌از ‌صنعت ‌و ‌کاربران، ‌بدون ‌اینکه ‌به ‌طور ‌مستقیم ‌به ‌ یک‌ ‌شخص‌ ‌حقیقی‌ ‌مشخص‌ ‌و‌ ‌معین‌ ‌مرتبط‌ ‌باشد،‌ ‌استفاده‌ ‌می‌کند. ‌

۵- اطلاعات در اختیار چه اشخاصی قرار می‌گیرند

۵-۱ - بلد ممکن است در راستای مطابقت عملکردش با قوانین و مقررات کشور اطلاعات موضوع این سند را در جریان رسیدگی قضایی و/یا در پاسخ به دستور مراجع قضایی ذی صلاح در اختیار نهادهای ذی ربط قرار دهد.
۵-۲ - بلد به اشخاص ثالثی که به نحوی در ارائهٔ خدمات با ما همکاری می‌کنند و یا وابسته به بلد هستند، تنها در چارچوب این سند اجازه استفاده و پردازش اطلاعات شخصی شما را می‌دهد.
۵-۳‌- ‌بلد ‌از ‌شماره‌ ‌تلفنی ‌كه ‌هنگام ‌ثبت‌نام ‌از ‌آن ‌استفاده ‌کرده‌اید ‌برای ‌اطلاع‌رسانی‌های ‌بعدی ‌استفاده ‌ خواهد ‌کرد ‌و ‌از ‌این ‌جهت ‌منعی ‌وجود ‌نداشته ‌و ‌پیامک ‌های ‌ارسالی ‌توسط ‌بلد ‌از ‌مصادیق ‌پیامک ‌های ‌ تبلیغاتی‌ ‌که‌ ‌دریافت‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌مسدود‌ ‌کرده‌اید‌ ‌نمی‌باشد.

۶- امنیت اطلاعات شخصی

۶-۱ - یکی از اولویت‌های اصلی بلد محافظت از اطلاعات حساب کاربران و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به این اطلاعات است. بر همین اساس:

۶-۱-۱ - بسیاری از خدمات بلد با SSL رمزگذاری شده اند،
۶-۱-۲‌- ‌برای ‌ورود ‌به ‌حساب ‌کاربری ‌در ‌بلد ‌از ‌رمز ‌عبور ‌یک‌بار ‌مصرف ‌(‌OTP‌) ‌استفاده ‌می‌شود ‌که ‌تنها ‌ با ‌دسترسی ‌به ‌شمارهٔ ‌تلفن ‌همراهی ‌که ‌از ‌طریق ‌آن ‌در ‌نرم‌افزار ‌بلد، ‌حساب ‌کاربری ‌خود ‌را ‌ایجاد ‌ کرده‌اید‌ ‌امکان‌پذیر‌ ‌است، ‌

۶-۲‌- ‌علی ‌رغم ‌تمام ‌رویه‌های ‌ایمنی ‌که ‌بلد ‌مطابق ‌با ‌قانون ‌به ‌هنگام ‌ارائهٔ ‌خدمات ‌اتخاذ ‌کرده ‌است، ‌متاسفانه ‌ تدابیر‌ ‌امنیتی‌ ‌را‌ ‌نمی‌توان‌ ‌به‌ ‌صورت‌ ‌صد‌ ‌در‌ ‌صدی‌ ‌تضمین‌ ‌نمود،‌ ‌بنابراین‌ ‌مقتضی‌ ‌است:

۶-۲-۱ - از اطلاعات حساب کاربری خود محافظت کرده و آنها را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهید،
۶-۲-۲ - رمز عبوری را انتخاب نمایید که حتی الامکان برای دیگران غیر قابل حدس باشد،
۶-۲-۳ - در صورت وقوع سرقت گوشی همراه و پیش از واگذاری آدرس ایمیل و شماره تلفنی که با آن حساب کاربری ایجاد کرده اید، هرگونه تغییر در مالکیت را به بلد اطلاع دهید تا حساب کاربری شما تعلیق شده یا اطلاعات موجود در آن تغییر کند. در غیر این صورت و در موارد دسترسی اشخاص ثالث به رمز عبور شما، تمامی مسئولیت هرگونه استفاده یا سوءاستفاده از حساب کاربری شما به عهدۀ شخص شماست و بلد هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

۷- درخواست‌های شما

۷-۱ - تحت شرایطی، شما می‌توانید متقاضی هر یک از موارد ذیل در رابطه با اطلاعات شخصی خود باشید:

۷-۱-۱ - درخواست دسترسی به اطلاعات خود که در اختیار بلد قرار دارد،
۷-۱-۲ - درخواست تکمیل اطلاعات ناقص یا اصلاح اطلاعات نادرستی که در اختیار بلد قرار دارد،
۷-۱-۳ - درخواست حذف یا محو کردن اطلاعات شخصی؛ در این خصوص بلد درخواست شما (که شیوه ارائه آن اینجا تشریح شده) را بررسی نموده و تنها در چارچوبی که قوانین موضوعه کشور (من‌جمله آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی) اجازه می‌دهد اطلاعات را حذف یا محو می‌نماید و به نحو مقتضی به شما اطلاع رسانی خواهد کرد. لطفاً توجه داشته باشید در صورت حذف حساب کاربری، امکان ایجاد حساب کاربری جدید با شماره تلفن پیشین وجود نخواهد داشت،
۷-۱-۴ - اعلام عدم رضایت نسبت به جمع آوری، ذخیره، پردازش و توزیع اطلاعات شخصی در مواردی که به موجب قانون این اقدامات مستلزم رضایت شماست؛ در این خصوص بلد درخواست شما را بررسی و تنها در چارچوبی که قانون اجازه می‌دهد اقدام و به نحو مقتضی به شما اطلاع رسانی خواهد کرد. همانطور که قبلا ذکر شد، عدم دسترسی بلد به برخی اطلاعات، ممکن است مانع ارائهٔ تمام یا برخی از خدمات یا عملکرد مناسب سایت یا نرم افزار گردد.

۸- شرایط درخواست

۸-۱ - شما می‌توانید درخواست‌های خود را به نشانی الکترونیکی support@balad.ir ارسال نمایید.
۸-۲ - درخواست شما در هیچ یک از موارد فوق متضمن پرداخت هزینه نمی‌باشد.
۸-۳ - در هر یک از موارد فوق، بلد ممکن است اطلاعاتی را به منظور تایید هویت و حصول اطمینان از حق دسترسی شما به اطلاعات شخصی، درخواست کند. این اقدامات و تدابیر با هدف محافظت از
اطلاعات و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به اطلاعات شخصی شما انجام می‌شوند.
۸-۴ - بلد هر درخواست را ظرف حداکثر یک ماه پاسخ خواهد داد مگر آنکه پیچیدگی یا تعدّد موضوعات بررسی طولانی‌تری را اقتضا کند؛ در این صورت بلد، اطلاع رسانی‌های لازم را انجام خواهد داد.

نماد اعتماد الکترونیک