نمایش همهٔ نتایج آزمایشگاه های بهجت آباد تهران

آزمایشگاه های بهجت آباد تهران

محبوب‌ترین آزمایشگاه‌های محله بهجت آباد به ترتیب شامل آزمایشگاه ویروس شناسی کیوان ، آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی ، آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرین ، ازمایشگاه پاتوبیولوژی ژنتیک اوستا ، آزمایشگاه تشخیص پزشکی مانا می‌باشد. شما می‌توانید از طریق بلد به راحتی آن‌ها را مشاهده، مقایسه و انتخاب کنید.