نمایش همهٔ نتایج آزمایشگاه های دانشگاه تهران تهران

آزمایشگاه های دانشگاه تهران تهران

محبوب‌ترین آزمایشگاه‌های محله دانشگاه تهران به ترتیب شامل آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش ، آزمایشگاه ژنتیک پزشکی سلاله ، آزمایشگاه درمانگاه شبانه‌روزی دکتر حمیدیه ، آزمایشگاه ژنتیک جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران ، داروخانه و آزمایشگاه می‌باشد. شما می‌توانید از طریق بلد به راحتی آن‌ها را مشاهده، مقایسه و انتخاب کنید.