نمایش همهٔ نتایج آزمایشگاه های فردوس تهران

آزمایشگاه های فردوس تهران

محبوب‌ترین آزمایشگاه‌های محله فردوس به ترتیب شامل آزمایشگاه عقیل ، آزمایشگاه دکتر ریاضی ، آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر زحمتکش ، آزمایشگاه تشخیص طبی دکترعباس سبزپوشان ، آزمایشگاه رادین می‌باشد. شما می‌توانید از طریق بلد به راحتی آن‌ها را مشاهده، مقایسه و انتخاب کنید.