آتشکده تخت رستم

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

آتشکده تخت رستم

1 از 1 نظر

 • باز است

  1. دوشنبهکل روز باز است
  2. سه‌شنبهکل روز باز است
  3. چهارشنبهکل روز باز است
  4. پنج‌شنبهکل روز باز است
  5. جمعهکل روز باز است
  6. شنبهکل روز باز است
  7. یکشنبهکل روز باز است
 • شهرستان شهریار،خ. سعدی،خ. تخت رستم