آرامگاه بی بی صفری

مکان تاریخی

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

آرامگاه بی بی صفری

مکان تاریخی

0 از 0 نظر

  • نیشابور،مرتضی آباد،خ. گنبد سبز،میدان گنبد سبز