آرایشگاه روحی

آرایش و پیرایش

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

آرایشگاه روحی

آرایش و پیرایش

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۳ عصر – ۸ شب
  3. یکشنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۳ عصر – ۸ شب
  4. دوشنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۳ عصر – ۸ شب
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۳ عصر – ۸ شب
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۳ عصر – ۸ شب
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۳ عصر – ۸ شب
 • تهران،حکمت،خ. پاسداران،خ. لواسانی

مکان‌های مرتبط