آزمایشگاه شیرخانی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

آزمایشگاه شیرخانی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبه۷ صبح – ۱ ظهر ۳ عصر – ۸ شب
  2. یکشنبه۷ صبح – ۱ ظهر ۳ عصر – ۸ شب
  3. دوشنبه۷ صبح – ۱ ظهر ۳ عصر – ۸ شب
  4. سه‌شنبه۷ صبح – ۱ ظهر ۳ عصر – ۸ شب
  5. چهارشنبه۷ صبح – ۱ ظهر ۳ عصر – ۸ شب
  6. پنج‌شنبه۷ صبح – ۱ ظهر ۳ عصر – ۸ شب
  7. جمعهکل روز بسته است
 • خرم‌آباد،بهداری،میدان عدالت،خ. امام خمینی

مکان‌های مرتبط