آسایشگاه سالمندان و معلولین گلابچی

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

آسایشگاه سالمندان و معلولین گلابچی

ساختمان

0 از 0 نظر

  • کاشان،فین بزرگ،خ. نجیبیان