اداره آموزش و پرورش بیجار

اداره

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره آموزش و پرورش بیجار

اداره

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • بیجار،خ. طالقانی غربی،خ. کوثر