اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ خرم آباد

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ خرم آباد

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  3. یکشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  4. دوشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
 • خرم‌آباد،شیرخوارگاه،میدان مادر،خ. مریم

مکان‌های مرتبط