اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز بسته است
  5. سه‌شنبهکل روز بسته است
  6. چهارشنبهکل روز بسته است
  7. پنج‌شنبهکل روز بسته است
 • تبریز،چرنداب،بلوار ملاصدرا،خ. طالقانی،خ. هفدهشهریور

مکان‌های مرتبط