اداره آموزش و پرورش ناحیه ۶

دفتر دولتی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره آموزش و پرورش ناحیه ۶

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبه۷ صبح – ۳ عصر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۷ صبح – ۳ عصر
  4. یکشنبه۷ صبح – ۳ عصر
  5. دوشنبه۷ صبح – ۳ عصر
  6. سه‌شنبه۷ صبح – ۳ عصر
  7. چهارشنبه۷ صبح – ۳ عصر
 • مشهد،دانشجو،بلوار معلم،خ. شهید عقدائی،خ. دانشجو دهم

مکان‌های مرتبط