اداره آموزش و پرورش کودکان استثنایی استان کرمانشاه

اداره آموزش و پرورش کودکان استثنایی استان کرمانشاه

دفتر دولتی

باز است

اداره آموزش و پرورش کودکان استثنایی استان کرمانشاه

دفتر دولتی

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • باز است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
  2. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
  5. یکشنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
  6. دوشنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۲:۴۵ عصر
 • کرمانشاه،مسیر نفت،بلوار عشایر،خ. ناسیونال

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط