اداره بهداشت الیگودرز

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره بهداشت الیگودرز

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبهکل روز بسته است
  2. چهارشنبهکل روز بسته است
  3. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبهکل روز بسته است
  6. یکشنبهکل روز باز است
  7. دوشنبهکل روز بسته است
 • الیگودرز،ساحلی،بلوار شرقی،خ. معلم جنوبی،خ. ساحلی شمالی