اداره بهداشت و درمان نزاجا

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره بهداشت و درمان نزاجا

5 از 1 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۷ صبح – ۲ ظهر
  2. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۷ صبح – ۲ ظهر
  5. یکشنبه۷ صبح – ۲ ظهر
  6. دوشنبه۷ صبح – ۲ ظهر
  7. سه‌شنبه۷ صبح – ۲ ظهر
 • تهران،لویزان،ب. بابایی