اداره بهزیستی و مرکز ۱۲۳شهرستان اردبیل

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره بهزیستی و مرکز ۱۲۳شهرستان اردبیل

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعه۷ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. شنبه۷ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. یکشنبه۷ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. دوشنبه۷ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. سه‌شنبه۷ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. چهارشنبه۷ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. پنج‌شنبه۷ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • اردبیل،جعفریه،ب. شهدا،خ. معلم