اداره دخانیات استان خوزستان

اداره

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره دخانیات استان خوزستان

اداره

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • اهواز،کوی تختی،خ. سپاه،خ. مدرس