اداره مخابرات شهرستان نی ریز

اداره مخابرات

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره مخابرات شهرستان نی ریز

اداره مخابرات

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. یکشنبهکل روز باز است
  2. دوشنبهکل روز باز است
  3. سه‌شنبهکل روز باز است
  4. چهارشنبهکل روز باز است
  5. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبهکل روز باز است
 • نی‌ریز،پهنابه،میدان سرباز،خ. طالقانی،خ. طالقانی نوزدهم