اداره مرکزی پست خراسان

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره مرکزی پست خراسان

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  7. جمعهکل روز بسته است
 • مشهد،امام رضا،خ. امام خمینی،خ. شهید محمود تولائی

مکان‌های مرتبط