اداره مرکزی پست شیراز

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره مرکزی پست شیراز

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  4. یکشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  5. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
 • شهر شیراز محله کیان شهر کنارگذر مدرس خیابان پست اداره کل پست استان فارس

مکان‌های مرتبط