اداره مرکزی پست شیراز

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره مرکزی پست شیراز

ساختمان

5 از 1 نظر

 • بسته است

  1. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  2. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  3. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  4. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  7. یکشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
 • شهر شیراز محله کیان شهر کنارگذر مدرس خیابان پست اداره کل پست استان فارس

مکان‌های مرتبط