اداره پست شهرستان آستانه اشرفیه

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره پست شهرستان آستانه اشرفیه

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • آستانه اشرفیه،مسجد آقا سید حسن،بلوار دکتر معین