اداره پست شهرستان خدابنده

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره پست شهرستان خدابنده

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
 • قیدار،خ. بهار غربی،خ. شریعتی،خ. پست

مکان‌های مرتبط