اداره پست منطقه ۱۸

اداره پست

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره پست منطقه ۱۸

اداره پست

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
 • تهران،استخر،خ. کریمی شیرازی،خ. رضایی

مکان‌های مرتبط