اداره کل آموزش و پرورش استان قم

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  2. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  3. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  4. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  5. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
 • قم،زنبیل آباد،خ. زنبیل آباد،خ. صدوقی یکم

مکان‌های مرتبط