اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی

اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی

دفتر دولتی

بسته است

اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی

دفتر دولتی

4 از 1 نظر
مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  4. یکشنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  5. دوشنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  6. سه‌شنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  7. چهارشنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۱۵ ظهر
 • اراک،راه آهن،بلوار خرم،بلوار شیرودی

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط