اداره کل آموزش و پرورش پاکدشت

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره کل آموزش و پرورش پاکدشت

دفتر دولتی

5 از 1 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • شهرستان پاکدشت،فاز یک الهیه

مکان‌های مرتبط