اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

دفتر دولتی

بسته است

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  2. یکشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  3. دوشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  4. سه‌شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  5. چهارشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  6. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  7. جمعهکل روز بسته است
 • تهران،ظفر،خ. ولیعصر،خ. نجفی