اداره کل انتقال خون استان مرکزی

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره کل انتقال خون استان مرکزی

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  2. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  3. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  4. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  5. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۱ ظهر
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۱۵ ظهر
 • اراک،راه آهن،خ. دادگستر،خ. دادگر

مکان‌های مرتبط