اداره کل بیمه خدمات درمانی خراسان رضوی

اداره

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره کل بیمه خدمات درمانی خراسان رضوی

اداره

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  2. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  3. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۱ ظهر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  6. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  7. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
 • مشهد،احمد آباد،بلوار بعثت،بلوار رضا،خ. ابوذر غفاری هشتم