اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۳ عصر
  2. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۸ صبح – ۳ عصر
  5. یکشنبه۸ صبح – ۳ عصر
  6. دوشنبه۸ صبح – ۳ عصر
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۳ عصر
 • ارومیه،حافظ،بلوار همافر،خ. یکم