اداره کل مخابرات استان مرکزی

اداره مخابرات

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره کل مخابرات استان مرکزی

اداره مخابرات

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۳ عصر
  3. یکشنبه۸ صبح – ۳ عصر
  4. دوشنبه۸ صبح – ۳ عصر
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۳ عصر
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۳ عصر
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۳ عصر
 • اراک،چهارصد دستگاه،خ. آیت الله غفاری،خ. اربعین