اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • تبریز،استادان،خ. امام خمینی،خ. پناهی