اداره کل پزشکی قانونی استان قم

اداره کل پزشکی قانونی استان قم

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره کل پزشکی قانونی استان قم

دفتر دولتی

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۷:۳۰ صبح – ۵ عصر
  3. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۵ عصر
  4. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۵ عصر
  5. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۵ عصر
  6. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۵ عصر
  7. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۵ عصر
 • قم،کنارگذر خداکرم

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...