اداره کل پست استان یزد

اداره پست

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره کل پست استان یزد

اداره پست

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • یزد،کوی راه آهن،بلوار دانشجو،خ. استاندارد،خ. پست

مکان‌های مرتبط