اداره گاز منطقه ۵ تبریز

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره گاز منطقه ۵ تبریز

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۷ – ۷:۳۰ صبح
  2. پنج‌شنبه۷ – ۷:۳۰ صبح
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۷ – ۷:۳۰ صبح
  5. یکشنبه۷ – ۷:۳۰ صبح
  6. دوشنبه۷ – ۷:۳۰ صبح
  7. سه‌شنبه۷ – ۷:۳۰ صبح
 • تبریز،چرنداب،خ. هفدهشهریور،خ. گلشن،کوی شاهین