اداره گزینش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

اداره گزینش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۷ صبح – ۴ عصر
  4. یکشنبه۷ صبح – ۴ عصر
  5. دوشنبه۷ صبح – ۴ عصر
  6. سه‌شنبه۷ صبح – ۴ عصر
  7. چهارشنبه۷ صبح – ۴ عصر
 • اهواز،کوی چهارشیر،بلوار ملی راه