استادیوم بنیان دیزل

ورزشگاه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

استادیوم بنیان دیزل

ورزشگاه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز بسته است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • تبریز،راه آهن،بلوار صنعت،خ. ورودی شماره سه بنیان دیزل