استانداری خراسان شمالی

دفتر دولتی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

استانداری خراسان شمالی

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبه۷ صبح – ۲:۲۰ ظهر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۷ صبح – ۲:۲۰ ظهر
  4. یکشنبه۷ صبح – ۲:۲۰ ظهر
  5. دوشنبه۷ صبح – ۲:۲۰ ظهر
  6. سه‌شنبه۷ صبح – ۲:۲۰ ظهر
  7. چهارشنبه۷ صبح – ۲:۲۰ ظهر
 • بجنورد،کوی شرق سپاه،خ. دانشگاه