استخر آفتاب گلابدره

استخر شنا

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

استخر آفتاب گلابدره

استخر شنا

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. یکشنبه۹ صبح – ۵ عصر
  2. دوشنبه۹ صبح – ۵ عصر
  3. سه‌شنبه۹ صبح – ۵ عصر
  4. چهارشنبه۹ صبح – ۵ عصر
  5. پنج‌شنبه۹ صبح – ۵ عصر
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۹ صبح – ۵ عصر
 • تهران،دربند،خ. دکتر شریعتی،خ. دربند،خ. تاجیک

مکان‌های مرتبط