استخر اکباتان

استخر شنا

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

استخر اکباتان

استخر شنا

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۹ صبح – ۱۱ شب
  2. چهارشنبه۹ صبح – ۱۱ شب
  3. پنج‌شنبه۹ صبح – ۱۱ شب
  4. جمعه۹ صبح – ۱۱ شب
  5. شنبه۹ صبح – ۱۱ شب
  6. یکشنبه۹ صبح – ۱۱ شب
  7. دوشنبه۹ صبح – ۱۱ شب
 • تهران،بیمه،خ. یاس

مکان‌های مرتبط