استخر ایثار

استخر شنا

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

استخر ایثار

استخر شنا

5 از 1 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۳ عصر – ۸ شب
  2. پنج‌شنبه۳ عصر – ۸ شب
  3. جمعه۳ عصر – ۸ شب
  4. شنبه۳ عصر – ۸ شب
  5. یکشنبه۳ عصر – ۸ شب
  6. دوشنبه۳ عصر – ۸ شب
  7. سه‌شنبه۳ عصر – ۸ شب
 • قم،بلوار جمهوری اسلامی،خ. جعفری

مکان‌های مرتبط