استخر سرپوشیده دانشگاه شهید چمران

استخر شنا

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

استخر سرپوشیده دانشگاه شهید چمران

استخر شنا

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۸ شب
  2. پنج‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  3. جمعه۸ صبح – ۸ شب
  4. شنبهکل روز بسته است
  5. یکشنبه۸ صبح – ۸ شب
  6. دوشنبه۸ صبح – ۸ شب
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
 • اهواز،کوی استادان،ب. گلستان

مکان‌های مرتبط