مجموعه ورزشی شهدای آتش نشانی شماره 4

مجموعه ورزشی شهدای آتش نشانی شماره 4

مجتمع/مرکز ورزشی

باز است

مجموعه ورزشی شهدای آتش نشانی شماره 4

مجموعه ورزشی شهدای آتش نشانی شماره 4

مجتمع/مرکز ورزشی

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • تهران،سرتخت،بلوار کمیل،خ. استانه،خ. رجبی

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط