استخر شهرداری بناب

استخر شنا

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

استخر شهرداری بناب

استخر شنا

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبه۱۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۵:۳۰ عصر – ۹:۳۰ شب
  2. جمعه۱۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۵:۳۰ عصر – ۹:۳۰ شب
  3. شنبه۱۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۵:۳۰ عصر – ۹:۳۰ شب
  4. یکشنبه۱۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۵:۳۰ عصر – ۹:۳۰ شب
  5. دوشنبه۱۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  6. سه‌شنبه۱۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۵:۳۰ عصر – ۹:۳۰ شب
  7. چهارشنبه۱۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۵:۳۰ عصر – ۹:۳۰ شب
 • بناب،میدان استاندارد