استخر شهید فاضل

استخر شنا

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

استخر شهید فاضل

استخر شنا

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. شنبهکل روز بسته است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز بسته است
  4. سه‌شنبهکل روز بسته است
  5. چهارشنبهکل روز بسته است
  6. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  7. جمعهکل روز بسته است
 • شهرکرد،سعدی،بلوار فارابی،بلوار کاشانی

مکان‌های مرتبط