استخر شیان

استخر شنا

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

استخر شیان

استخر شنا

5 از 1 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸:۳۰ صبح – ۳:۱۵ عصر
  3. یکشنبه۸:۳۰ صبح – ۳:۱۵ عصر
  4. دوشنبه۸:۳۰ صبح – ۳:۱۵ عصر
  5. سه‌شنبه۸:۳۰ صبح – ۳:۱۵ عصر
  6. چهارشنبه۸:۳۰ صبح – ۳:۱۵ عصر
  7. پنج‌شنبه۱۰:۳۰ صبح – ۱:۴۵ ظهر
 • تهران،لویزان،خ. هنگام

مکان‌های مرتبط