استخر صدف

استخر صدف

استخر شنا

بسته است

استخر صدف

استخر شنا

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • بسته است

  1. شنبه۲ ظهر – ۳ عصر ۳:۳۰ – ۴:۳۰ عصر ۵ عصر – ۶ شب ۶:۳۰ – ۷:۳۰ شب ۸ – ۹ شب
  2. یکشنبه۲ ظهر – ۳ عصر ۳:۳۰ – ۴:۳۰ عصر ۵ عصر – ۶ شب ۶:۳۰ – ۷:۳۰ شب ۸ – ۹ شب
  3. دوشنبه۲ ظهر – ۳ عصر ۳:۳۰ – ۴:۳۰ عصر ۵ عصر – ۶ شب ۶:۳۰ – ۷:۳۰ شب ۸ – ۹ شب
  4. سه‌شنبه۲ ظهر – ۳ عصر ۳:۳۰ – ۴:۳۰ عصر ۵ عصر – ۶ شب ۶:۳۰ – ۷:۳۰ شب ۸ – ۹ شب
  5. چهارشنبه۲ ظهر – ۳ عصر ۳:۳۰ – ۴:۳۰ عصر ۵ عصر – ۶ شب ۶:۳۰ – ۷:۳۰ شب ۸ – ۹ شب
  6. پنج‌شنبه۲ ظهر – ۳ عصر ۳:۳۰ – ۴:۳۰ عصر ۵ عصر – ۶ شب ۶:۳۰ – ۷:۳۰ شب ۸ – ۹ شب
  7. جمعه۲ ظهر – ۳ عصر ۳:۳۰ – ۴:۳۰ عصر ۵ عصر – ۶ شب ۶:۳۰ – ۷:۳۰ شب ۸ – ۹ شب
 • اراک،راه آهن،بلوار گلها

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط