استخر فجر

استخر شنا

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

استخر فجر

استخر شنا

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبه۹ صبح – ۱۱ شب
  2. یکشنبه۹ صبح – ۱۱ شب
  3. دوشنبه۹ صبح – ۱۱ شب
  4. سه‌شنبه۹ صبح – ۱۱ شب
  5. چهارشنبه۹ صبح – ۱۱ شب
  6. پنج‌شنبه۹ صبح – ۱۱ شب
  7. جمعه۹ صبح – ۱۱ شب
 • اهواز،کوی چهارشیر،ب. مدرس

مکان‌های مرتبط