استخر قهرمانی آزادی

استخر شنا

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

استخر قهرمانی آزادی

استخر شنا

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. شنبه۸ صبح – ۶ شب
  2. یکشنبه۸ صبح – ۶ شب
  3. دوشنبه۸ صبح – ۶ شب
  4. سه‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
  5. چهارشنبه۸ صبح – ۶ شب
  6. پنج‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
  7. جمعه۸ صبح – ۶ شب
 • تهران،شهرک صدرا،خ. مسیر دسترسی به متروی ورزشگاه آزادی

مکان‌های مرتبط